ปธ.สภา ยังไม่มั่นใจ วันอภิปราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่าจะต้องมีการตรวจสอบเนื้อหา ก่อน 7 วัน ซึ่งตนไม่ทราบว่า ท้ายที่สุดกำหนดวันอภิปราย จะเป็นไปตามที่วิปรัฐบาล มีมติมาออกเป็นวันที่ 9-13 มี.ค. หรือไม่ แต่หากต้องมีการอภิปราย ถึง 4 วัน และลงมติอีก 1 วัน ก็ไม่เป็นปัญหา สามารถทำได้ เพราะในอดีตก็เคยอภิปรายถึง 7 วัน 7 คืน มาแล้ว เพียง
แต่ขอให้ฝ่ายค้าน มีเหตุผลที่เพียงพอ ทั้งนี้ หลังจากที่ตนได้ตรวจสอบญัตติภายใน 7 วันแล้ว หากพบว่า เนื้อหาถูกต้อง ส่งให้รัฐบาลพิจารณาภายใน 15 วันต่อไป