สภาเตรียมพิจารณากฎหมายหลายฉบับ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยมี นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิสระ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ...
ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณา เสร็จแล้ว ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่...พ.ศ... ร่างพระราชบัญญัติ สัญชาติ ฉบับที่...พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ... ขณะที่บรรยากาศที่อาคารรัฐสภา เช้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงวางกำลัง โดยการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด