ครม.อนุมัติ343ล.ช่วยแรงงานไทยในลิเบีย

ครม.อนุมัติ343ล.ช่วยแรงงานไทยในลิเบีย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการ การช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศลิเบีย ของทั้งกระทรวงการต่างประเทศ วงเงิน 403 ล้านบาท และกระทรวงแรงงาน วงเงิน 343 ล้านบาท โดยให้ทั้ง 2 กระทรวง หาข้อสรุปวงเงินเดียวกัน ในการให้ความช่วยเหลือ รวมไปถึงเงินสงเคราะห์แรงงาน รายละ 15,000 บาท ที่คาดว่า จะมีแรงงานไทยในลิเบีย ที่ได้รับประมาณ 20,000 ราย สรุปเป็นวงเงินเดียวกันต่อไป

อีกทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติในหลักการ วงเงินสนับสนุนบริษัทก่อสร้าง ที่ไปดำเนินงานในต่างประเทศ วงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยให้ทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ ไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ เป็นผู้ดำเนินการในการสนับสนุนวงเงินดังกล่าว โดยให้กู้บริษัทไม่เกินบริษัทละ 50 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า จะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้


ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม จ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการควบคุมระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ วงเงิน 382 ล้านบาท เนื่องจากวงเงินดังกล่าวนั้นถือว่าเหมาะสม เพราะต่ำกว่าราคาเกณฑ์
มาตรฐานของสำนักงบประมาณ ถึงร้อยละ 3.5 หรือ คิดเป็นวงเงินกว่า 13.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังได้อนุมัติการขายมันสำปะหลัง แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือ จีทูจี ให้กับ 2
บริษัทรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน จำนวน 400,000 ตัน ราคาตันละ 6,010 บาท ซึ่งถือเป็นลอตสุดท้ายในการ
รับจำนำของรัฐบาล โดยที่ประชุมเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เพราะมันสำหลังดังกล่าวที่เก็บในสต๊อกนั้น มีความ
เสียหายถึงร้อยละ 70 ของจำนวนทั้งหมด