กต.ประสาน4ชาติช่วยแรงงานไทยในลิเบีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางบุษยา มาทแล็ง อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ แถลงถึง ผลการประชุมหารือกับเอกอัครราชทูต 4 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สเปน ตุรกี และอุปทูตกรีซ กว่า 1 ชั่วโมง เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในเรื่องของการอพยพคนไทย ในลิเบีย ผ่านยังประเทศดังกล่าว ซึ่งทางกรมยุโรป ได้แจ้งความประสงค์กับเอกอัครราชทูต และอุปทูตทั้ง 4 ประเทศ ว่า ขณะนี้มีแรงงานไทย ในลิเบีย 25,000 คน จึงต้องการขอให้คนไทยเดินทางผ่านยังประเทศเหล่านี้ อีกทั้ง ยังขอให้ช่วยในเรื่องของการตรวจลงตราวีซ่า ให้กับแรงงานไทยอย่างเร่งด่วน โดยให้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นมนุษยชาติ ซึ่งทางไทยยืนยัน จะไม่ใช้พื้นที่นานและจะเร่งอพยพคนไทยโดยเร็ว เพราะทางไทยมีศูนย์อพยพที่ตูนิเซียอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก ในเรื่องของการออกเอกสารสำคัญประจำตัว เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ ซีไอ ให้กับแรงงานไทย ที่ไม่มีหนังสือเดินทางด้วย