สุรินทร์แจกผ้าห่ม17อำเภอกว่า120,000ผืน

สุรินทร์แจกผ้าห่ม17อำเภอกว่า120,000ผืน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึง การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาวในปีนี้ เนื่องจาก สภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้ ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน จังหวัดได้ดำเนินการจัดหาผ้าห่มนวม โดยจัดซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดสุรินทร์ ที่ลงทะเบียนไว้ ราคาผืนละ 180 บาท และมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาว ทั้ง 17 อำเภอแล้ว จำนวน 101,222 ผืน เป็นเงิน 18,219,960 บาท นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ภาคเอกชนและประชาชน ได้จัดหาและบริจาคเครื่องกันหนาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอีกกว่า 20,000 ผืน รวมเป็น 124,283 ผืน อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากมีราษฎรที่ประสบภัยหนาว รวมกว่า 220,000 คน สำหรับส่วนที่ยังขาดอยู่ ก็จะให้การช่วยเหลือในปีหน้าต่อไป ซึ่งจังหวัดจะเน้นให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาวในปีนี้เป็นลำดับแรก เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน