ลำปางวอนเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุรักษ์ ชูเชิญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก มีน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ปริมาณอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนเขื่อนกิ่วลม อ.เมืองลำปาง มีปริมาณน้ำ 85 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81.เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำ ทั้งขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ปริมาณน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี มีปริมาณที่สามารถใช้ได้ กว่า ร้อยละ 60

ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่ง เริ่มลดลง เนื่องจากต้องส่งน้ำไปสนับสนุนใช้ ในช่วงฤดูแล้ง ตามแผนที่วางไว้ ประกอบด้วย พื้นที่เขตโครงการชลประทานลำปาง แต่ตามแต่ละจุดนั้น ถือว่าเกินแผนที่ตั้งไว้แล้ว ดังนั้นทางโครงการชลประทาน จึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปีนี้ และมีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลน