ส่งลี้ภัยพม่า-กะเหรี่ยงไปปท.ที่3กว่า500

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจากชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก แจ้งว่า องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM ที่แจ้งผลการโยกย้านถิ่นฐานของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง-พม่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ว่า มีผู้อพยพหนีภัย
จากการสู้รบระหว่างทหารรัฐบาลพม่า กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง และการอพยพลี้ภัยด้านอื่นๆ ไปยังประเทศที่ 3 จำนวน 540 คน โดยจะส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 512 คน และส่งไปยังประเทศออสเตรเลีย 20 คน นอกจากนี้ยังมีที่ประเทศแคนาดา อีกจำนวน 8 คน โดยผู้อพยพหลบหนีภัยทั้งหมด ได้ถูกคัดเลือกมาจากการสัมภาษณ์จากพื้นที่ศูนย์อพยพทั้งที่บ้านนุโพ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง ศูนย์อพยพบ้านแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และที่ศูนย์อพยพบ้านอุ้มเปี้ยม ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสถานทูตประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้อพยพที่บ้านบ้านแม่หละ เพื่อรับไปยังประเทศญี่ปุ่น ส่วนหนึ่งอีกด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า อย่างไรก็ดี ผู้อพยพหนีภัยจากการสู้รบ ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ศูนย์อพยพจาก 3 อำเภอของ จ.ตากอีกประมาณ 70,000 - 80,000 คน และเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ 3 แล้ว ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ในช่วง
6 ปีที่ผ่านมา โดยจะมีการลี้ภัยไปยังประเทศที่ 3 อีกเรื่อยๆ