หน.มาตุภูมิเปิดที่ทำการพรรคและส.ส.สตูล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ พร้อมด้วย อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน จ.นราธิวาส เดินทางเปิดที่ทำการพรรคและเปิดตัวผู้สมัคร ว่าที่ ส.ส.พรรคมาตุภูมิ ที่ จ.สตูล โดยมี นายพิพัฒน์พล จุฑากูล นายซอลีฮีน อิสมาแอล เทศบาลเมืองสตูล พร้อมการปราศรัยกับประชาชน ที่ทำการพรรคบ้านประชากุล จ.สตูล มีประชาชนรับฟังกล่าว 300 คน โดยปราศรัยว่า ตนเองพร้อมรับงานทางการเมือง เพื่อทำประเทศชาติให้อยู่รอดอย่างมีเกียรติในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ประเทศ ถูกย่ำยีทำลายศักดิ์ศรีจากประเทศกัมพูชาอย่างสิ้นเชิง พร้อมกันนี้ ตนเป็นทหารที่ทำให้ประชาชนคนกัมพูชาที่ผ่านมาสร้างประเทศชาติได้จนถึงเดี๋ยวนี้ ส่วนการปฏิวัติที่ผ่านมาเป็นการปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตย ในการปกครองที่สร้างความสุขของประชาชนทั่วประเทศ มิใช่เพื่อการปกครองเพื่อคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมา มั่นใจ ประชาชนจะให้โอกาสพรรคมาตุภูมิ พัฒนาประเทศชาติให้มีศักดิ์ศรีในอาเซียนและนานาประเทศในสากล