การค้าลำปางเปิดขายน้ำมันปาล์ม-คนแห่ซื้อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางเบญจวรรณ ตัญญู การค้าภายในจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มในท้องตลาด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง ได้รับน้ำมันปาล์มรอบที่ 3 จำนวน 1,200 หีบ หรือ 14,400 ขวด เพื่อนำมาจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ โดยในวันนี้ (28 กพ.54) ได้จัดไปจำหน่ายที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง จำนวน 50 กล่อง หรือ 600 ขวด เป็นน้ำมันปาล์มฝาสีฟ้า ในราคาขวดละ 47 บาท จำกัดการซื้อไม่เกินรายละ 2 ขวด มีข้าราชการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดลำปาง ต่างทยอยมาซื้อน้ำมันจำนวนมาก และในวันนี้เช่นกัน ได้นำน้ำมันปาล์มไปจำหน่ายในพื้นที่อำเภอ
แม่เมาะและอำเภอวังเหนืออีกแห่งและ 50 กล่อง (แห่งและ 600 ขวด )

ทั้งนี้ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง ได้รับน้ำมันปาล์มมาจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่แล้ว 3 ครั้งแล้ว คือ จำนวน 400 1,200 และ 1,200 หีบ ตามลำดับ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในท้องตลาด