เร่งสร้าง'นครแม่สอด'เป็นท้องถิ่นพิเศษ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า ขณะนี้จีนได้รุกพื้นที่ชายแดน เข้ามายังตลาดในพม่า โดยแย่งตลาดการค้าหยกและอัญมณีจากไทยไปแล้ว จากเดิมที่ไทยและพม่า เคยมีการค้าอัญมณีร่วมกัน ปีละไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ตลาดการค้าโค ไทย ก็เสียฐานการตลาดไปให้จีนแล้วจำนวนมาก ซึ่งยังไม่รวมถึงการค้าชายแดนทั่วไป สาเหตุที่จีนเริ่มรุกตลาด เพราะบางครั้งหน่วยงานราชการของไทยในพื้นที่ชายแดน มีมากไป มีความสลับซับซ้อน ในการทำงาน จึงควรกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ด้านการค้าชายแดน-การส่งเสริมการลงทุน-การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล โดยเร่งจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ