สอท.ชี้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเข้าคกก.ไตรภาคี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลมีแนวคิดจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เป็น 300 บาท ภายใน 2 ปีนั้น ภาคเอกชนต้องการให้การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างกลาง หรือ ไตรภาคี ที่มีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และลูกจ้าง โดยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ, อัตราเงินเฟ้อ และค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่มากกว่าการกำหนดกรอบแนวคิดดังกล่าว

โดยหากมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ รัฐบาล ควรให้เวลาเอกชนได้ปรับตัวอย่างน้อย 3-6 เดือน ก่อนจะประกาศใช้จริง ไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการ จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นแทน

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ ก็ยังอยู่ในระหว่างการปรับตัว หลังมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ดังนั้น หากรัฐบาลจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกครั้ง ภาคเอกชน จำเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิตใหม่ โดยลดแรงงานที่ไม่จำเป็นลงหันมาใช้เครื่องจักรทดแทน รวมทั้งการใช้แรงงานต่างด้าวที่มีราคาถูกมากขึ้น