บางจากผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากจะขยายธุรกิจใหม่ โดยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 38 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการก่อสร้างเสร็จ ปลายเดือนตุลาคม ปีนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น จากโครงการดังกล่าว ในไตรมาสที่ 4 ของ ปีนี้ ไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท และจะมีการประมูลโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เฟด 2 อีก 32 เมกะวัตต์ ด้วยเงินลงทุน 3,600 ล้านบาท โดยคาดว่า จะมีกำลังไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท ต่อปี

ส่วนการลงทุนโครงการผลิตเอทานอล จะรับรู้รายได้ในปี 2555 ทั้งนี้ ในบริษัทบางจาก จะขยายธุรกิจที่เป็นพลังงานสะอาด อย่างต่อเนื่อง หรือเพิ่มมูลค่าของกิจการ และกระจายความเสี่ยงของรายได้และสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานให้กับประเทศ