การประชุมวุฒิสภาเริ่มขึ้นแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป ที่มี นายประสพสุข บุญเดช เป็นประธานในการประชุม ได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งประธานได้ให้สมาชิกวุฒิสภา หารือก่อนเข้าสู่วาระ โดยส่วนใหญ่จะระบุถึง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิเช่น การจราจรที่ไม่อำนวยความสะดวก ในบางพื้นที่ ระบบนิเวศที่มีผลต่อรายได้ของประชาชน ขณะที่ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพมหานคร ได้เรียกร้องให้รัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ที่ขณะนี้ เป็นปัญหาซึ่งรัฐบาลควรให้ความสนใจ เพราะเรื้อรังมานาน ทั้งนี้ตนมองว่า หลังจากการสร้างเขื่อนปากมูลนี้ ทำให้รายได้ของประชาชนลดลง และอพยพย้ายออกมาทำงานนอกพื้นที่มากขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังกล่าวอีกว่า คณะกรรมการเขื่อนโลก ยังได้สรุปว่า เขื่อนปากมูลมีผลการตอบแทนน้อย และยังทำให้ระบบนิเวศแย่ลง ทั้งนี้ รัฐบาลเร่งดำเนินการเพียงแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ของตนเอง อาทิเช่น การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ แต่ในขณะเดียวกัน เรื่องที่รัฐบาลไม่ได้มีประโยชน์ ก็จะเบี่ยงเบนไป