รองผจว.เชียงใหม่จ่อถกช่วยแรงงานในลิเบีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้เตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงแรงงาน ใน จ.เชียงใหม่ เพื่อประเมินสถานการณ์ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ญาติ
แรงงานไทย ที่ไปทำงานยังตะวันออกกลาง และประสบปัญหาความไม่สงบ เช่น ประเทศลิเบีย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน โดยมีญาติพี่น้องที่ทยอยมาขอความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ก็มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยว ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีขยายตลาด ไปยังตะวันออกกลาง ที่มีแผนจะไปโรดโชว์ ซึ่งต้องชะลอไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะปกติ แต่ยอมรับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อการขยายตลาด ด้านการท่องเที่ยว ใน จ.เชียงใหม่

ในครั้งนี้ ในส่วนของจัดหางานจังหวัด ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องจากญาติของแรงงานไทย ที่ไปทำงานในต่างประเทศ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด 053-112746 ต่อ 20 ทุกวันและเวลาราชการ