บางจากคาดปี54มีกำไรมากกว่าปี53

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในปี 2554 บางจาก คาดว่า จะมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยจ่าย และ ค่าเสื่อมสูงกว่าปี 2553 เนื่องจากมีกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 100,000 บาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป และค่าการกลั่นที่สูงขึ้น จากผลผลิตน้ำมันเครื่องบิน ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจการตลาด มีเป้าหมายเพิ่ม ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 2 จากการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน และ แก๊สโซฮอล์ ผ่านสถานีบริการ โดยจะขยายสถานีบริการน้ำมัน E20 ให้มากกว่า 400 แห่ง ส่วน E85 จะขยายเพิ่มเป็น 15 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น และจะใช้เงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาท ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันให้มีรูปแบบที่สวยงาม และทันสมัย

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553 บางจากมีกำไรสุทธิ 2,813 ล้านบาท มีคาดการณ์การเฉลี่ย 6,000,000 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากกำลังการกลั่น 86,000 บาร์เรลต่อวัน