แผ่นดินไหว 6.0 ริกเตอร์บริเวณประเทศชิลี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานข่าวการเกิดแผ่นดินไหวว่า เวลา 08.29 น. เกิดแผ่นดินไหว 6.0 ริกเตอร์ บริเวณประเทศชิลี ศูนย์กลางห่างจาก อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 19,629 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน ให้ติดตามข้อมูลจาก ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 192 หรือ www.ndwc.go.th