กลุ่มติดอาวุธเฉลิมฉลองหลังยึดเมืองซาวิยา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาลลิเบีย ที่มีอาวุธครอบครัน พร้อมทั้งรถถัง และอาวุธครบมือ เฉลิมฉลองอย่างดีใจหลังสามารถควบคุมเมืองซาวิยา ซึ่งมีประชากร 200,000 คน และอยู่ห่างจากกรุงตริโปลี ไปทางตะวันออกเพียง 500 กิโลเมตร ได้สำเร็จ

กองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาล สามารถขับไล่ทหารของรัฐบาลให้ออกจากเมืองซาวิยา ไปยังกรุงตรโปลี ได้เกือบทั้งหมด เหลือเพียงบางส่วน ที่ยังวางกำลังคุมพื้นที่ด้านนอกเมืองซาวิยาเอาไว้