ทหารไทยถกร่วมเกษตรกรแนวชายแดนจ.ตาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 (ฉก.ร.4) แม่สอด เป็นประธานการประชุมร่วมกับราษฎรไทยที่เป็นเกษตรกร ประกอบอาชีพทำการเกษตรบริเวณพื้นที่พิพาทเกาะมะนาว เกาะแม่น้ำเมย หรือ เมยโค้ง บ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ห้องประชุม ฉก.ร.4 เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของราษฎรที่เข้าไปทำการเกษตรในพื้นที่ถูกตัดขาดจากกระแสน้ำเมย เมื่อประมาณปี 2537 เป็นเหตุให้เกาะดังกล่าว กลับกลายไปอยู่ในฝั่งพม่า ประมาณ 400 ไร่ ส่งผลทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปทำการเกษตรในพื้นที่ดินของตัวเองได้ และได้มีการร้องเรียนขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคง รวมทั้งฝ่ายปกครอง ได้ประสานกับทางการพม่าเพื่อให้เกษตรกรไทย สามารถเข้าไปทำการเกษตรไร่ นา ได้ตามปกติ แต่บางครั้ง ถูกทหารพม่าข่มขู่และห้ามข้ามไปทำงาน เนื่องจากกระแสแม่น้ำเมย ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ไปอยู่ฝั่งพม่า โดยตัดขาดพื้นที่ออกไปเสมือนที่ดินดังกล่าวไปอยู่ในฝั่งพม่าแล้ว โดยที่ผ่านมาทั้งฝ่ายไทยและพม่า ได้เคยมีการนำธงชาติไปปักเพื่อแสดงสิทธิในดินแดน

รายงานข่าวแจ้งว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ได้แจ้งต่อราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน จากผืนดินที่ถูกกระแสแม่น้ำเมยตัดขาด ว่า จะดำเนินการประสานกับทางการท้องถิ่นเมียวดีของพม่า เพื่อให้เกษตรกรไทย
เข้าไปทำกินในที่ดินเกาะมะนาว ได้ตามเอกสารสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ราษฎรไทยต้องการให้ทหารไทยได้นำกำลังไปคอยเฝ้าดูแล และคุ้มกันอันตรายระหว่างไปทำการเกษตรที่เกาะมะนาว อีกด้วย