ก.แรงงานยันจ่ายเงินช่วยแรงงานลิเบียทุกคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ มโหสถ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ในกรณีแรงงานไทยจากลิเบีย ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ หลังจากลงจากเครื่องบินแล้วว่า เงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือแรงงานในต่างประเทศ ซึ่งจะจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยลักษณะดังกล่าว เข้าหลักเกณฑ์ การขาดรายได้ โดยแรงงานจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 15,000 บาท โดยยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่มีปัญหา เพราะแรงงานทุกคน ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ในวันนี้อยากให้แรงงานกลับบ้านไปพบกับครอบครัวก่อน ส่วนเงินทางกองทุน จะจัดสรรตามไปให้ทีหลัง

อย่างไรก็ตาม ทางกองทุน เตรียมขออนุมัติเงินเพิ่มจากรัฐบาล เพราะขณะนี้กองทุนมีเงินอยู่จำนวน 700 ล้านบาท สำหรับแรงงานที่ไปทำงานในต่างปรเทศทั่วโลก ซึ่งเกรงว่า จะไม่เพียงพอ เพราะแรงงานที่เดินทางกลับจากลิเบีย มีเป็นจำนวนมาก ส่วนกรณีที่แรงงานเดินทางกลับมา ยังไม่ถือว่าหมดสัญญา เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ทางกระทรวงแรงงาน จะประสานนายจ้าง ให้รับแรงงานกลับไปทำงานต่อ เพราะยังมีสัญญาอยู่

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ยังมีแรงงานไทย ตกค้างอยู่ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 300 คน เพื่อเรียกร้องให้กองทุน จ่ายเงินดังกล่าว