449แรงงานในลิเบียลอต2ถึงไทยแล้ว

449แรงงานในลิเบียลอต2ถึงไทยแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมจัดหางาน กล่าวว่า แรงงานไทยชุดที่ 2 จากลิเบีย ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จำนวน 449 คน โดย นายสุเมธ มโหสถ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เดินทางไปรับที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแรงงานชุดนี้ เดินทางกลับมาโดยนายจ้าง เป็นคนดำเนินการทั้งหมด ขณะที่อีกชุด จะเดินทางมาถึงในเวาล 14.00 น. และ 18.30 น. ของวันนี้