ชินวรณ์ มอบบ้านให้นศ.ตรังยากจน

ชินวรณ์ มอบบ้านให้นศ.ตรังยากจน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบบ้านตามโครงการ "บ้านน้ำใจ" หลังที่ 3 จากจำนวน 84 หลัง และเป็นหลังแรกของกรมอาชีวศึกษา ให้กับ น.ส.อัจฉราวรรณ เกลี้ยงเกื้อ นักศึกษาชั้น ปวช.ปี 3 อยู่ที่หมู่ที่ 6 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ตามโครงการ "บ้านน้ำใจ" เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ สร้างบ้านให้นักเรียน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย โดยการระดมทรัพยากร
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตกุศล ดำเนินการสร้างบ้านตามแบบแปลนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีทั้งสิ้น 84 หลัง ทั่วประเทศ

สำหรับ น.ส.อัจฉราวรรณ เป็นบุตรคนโต จากจำนวน 2 คน พ่อกับแม่แยกทางกัน ปัจจุบันแม่ประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถทำงานได้ น.ส.อัจฉราวรรณ จึงต้องรับภาระในการหาเลี้ยงแม่และน้อง ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.ปี 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง น.ส.อัจฉราวรรณ ได้กล่าวว่าจะตั้งใจเรียน และเลี้ยงน้อง ดูแลแม่ให้ดีที่สุด