ลำปางรณรงค์ให้ประชาชนงดเผาป่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพทั่วไปตามถนนต่างๆ ในเขตตัวเมืองลำปาง เริ่มถูกปกคลุมด้วยหมอกควันแล้ว ส่วนพื้นที่ตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ทำให้ต้องระดมเจ้าหน้าที่ เข้าฉีดน้ำระงับเหตุอยู่ตลอดทั้งวัน ซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้กินพื้นที่บริเวณกว้างหลาย 10 ไร่ ส่วนสถานการณ์หมอกควันไฟในตัวเมืองลำปาง เครื่องตรวจสภาพอากาศในเมืองลำปาง บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลำปาง วัดค่าได้ 82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ค่าปัญหาหมอกควันในตัวเมืองลำปางนั้น ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ก็ถือว่า ปัญหาหมอกควันเริ่มมีสัญญาณแนวโน้มที่สูงขึ้น และก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ให้งดเผาป่า และล่าสัตว์ หรือหาของป่า เพราะหากประชาชนไม่ช่วยกันตั้งแต่ตอนนี้ เชื่อว่า ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ปัญหาหมอกควันไฟ ก็จะกลับมาสร้างปัญหา มากขึ้นกว่าเดิมและปัญหาหลายอย่างจะตามมาอีก เช่น ปัญหาสุขภาพ และกระทบทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย