เชียงใหม่ประสบภัยแล้ง4อำเภอแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่ ได้เข้าสู่ภาวะความแห้งแล้งแล้ว โดยได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จากภัยแล้ง 4 อำเภอ คือ สันป่าตอง ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า มีพื้นที่ประสบภัยรวม 17 ตำบล 123 หมู่บ้าน ราษฎรขาดแคลนน้ำ 13,763 ครัวเรือน หรือ 56,555 คน พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,519 ไร่ ซึ่งจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ และให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจประจำอำเภอเช่นกัน ทั้งนี้ได้ประชุมซักซ้อม เพื่อวางแผนช่วยเหลือราษฎร แบ่งเป็น 5 โซน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานแล้ว ขณะที่ นายวิทยา สนแก้วมณี ผู้อำนวยการส่วนจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อยู่ที่ 242 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 97 % ของความจุ และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 131 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 49 % ซึ่งทั้ง 2 เขื่อนมีน้ำมากกว่าปีที่แล้ว ส่วนลุ่มน้ำปิงตอนบน ยังมีการบริหารจัดการน้ำปกติ แต่สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง คือ ลำน้ำปิง บริเวณท้ายฝายดอนน้อย เขต อ.จอมทอง ซึ่งมีปริมาณน้ำน้อย ซึ่งสำนักงานชลประทาน ก็มีแผนที่จะผันน้ำจากเขื่อนแม่งัด มาแก้ปัญหาให้ต่อไป