สุรินทร์ดำเนินโครงการหมู่บ้าน ศก.พอเพียง

สุรินทร์ดำเนินโครงการหมู่บ้าน ศก.พอเพียง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทัศนัย พิริยาสัยสันติ รักษาราชการแทนพัฒนาการ จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า จ.สุรินทร์ มีโครงการ ดำเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 34 หมู่บ้าน ระดับพออยู่พอกิน จำนวน 24 หมู่บ้าน ระดับอยู่ดีกินดี จำนวน 3 หมู่บ้าน ระดับมั่งมีศรีสุข จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยจัดสรรงบประมาณหมู่บ้านระดับพออยู่พอกิน จำนวน 24 หมู่บ้าน งบประมาณหมู่บ้านละ 120,320 บาท ระดับอยู่ดีกินดี จำนวน 3 หมู่บ้าน งบประมาณหมู่บ้านละ 125,320 บาท ระดับมั่งมีศรีสุข จำนวน 7 หมู่บ้าน งบประมาณหมู่บ้านละ 130,320 บาท