แรงงานไทยในลิเบียชุดแรกถึงไทยแล้ว

แรงงานไทยในลิเบียชุดแรกถึงไทยแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แรงงานไทยในประเทศลิเบีย ชุดแรก จำนวน 33 คน เดินทางมาถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว ด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 612 โดยมี นายยุพ นานา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางานเดินทางมารับ ซึ่งทันทีที่แรงงานมาถึง ทั้งหมดได้ยื่นคำร้องรับเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศจำนวนคนละ 15,000 บาท ซึ่งแรงงาน ต้องเดินทางไปรับที่ สำนักจัดหางานจังหวัด ตามภูมิลำเนาของตัวเอง จากนั้น ทางกรมการจัดหางาน ได้จัดเตรียมรถตู้ไว้ จำนวน 4 คัน เพื่อจัดส่งแรงงานไปยังสถานีขนส่งหมอชิต หัวลำโพง และสายใต้ เพื่อให้แรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนา สำหรับ แรงงานที่ไม่มีความประสงค์จะเดินทางกลับ ทางกรมจัดหางาน ได้จัดเตรียมที่พัก ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 จ.สมุทรปราการ

ขณะที่ นายรำพัน เอิบแก้ง ชาว จ.ชัยภูมิ 1 ใน 33 แรงงานไทย ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศลิเบีย เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจมากที่เดินทางถึงประเทศไทย อย่างปลอดภัย เนื่องจาก สถานการณ์ความเป็นอยู่ในประเทศลิเบีย ช่วงที่มีการเมืองปะทะกัน
อย่างรุนแรงนั้น เกิดการปล้นสะดมอาหารและทรัพย์สินทั่วทุกพื้นที่ การดำรงชีพเป็นไปด้วยความลำบาก อาหารที่ทาน
ทุกวัน มีสุกบ้างดิบบ้าง ส่วนตัวอยากให้ภาครัฐ เร่งช่วยเหลือเพื่อนแรงงานไทย ที่ยังคงติดอยู่ในประเทศลิเบีย อนาคต
จะเดินทางกลับไปทำงานยังประเทศลิเบียอีกครั้งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองและนายจ้าง

อย่างไรก็ตาม การเดินทางมาถึงของแรงงานไทยในลิเบีย 33 คน ครั้งนี้ เบื้องต้น กระทรวงแรงงาน ได้มอบเงินช่วยเหลือ
ค่าเดินทางคนละ 2,000 บาท