คนพื้นที่ หนุนยูเนสโก ลงดูข้อเท็จจริง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระยุทธ ดวงแก้ว กำนัน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า กรณีที่องค์กรยูเนสโก ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่มาเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่บริเวณเขาพระวิหาร แต่ปรากฏว่า มีส่วนราชการกระทรวงหนึ่ง ได้ให้คณะเจ้าหน้าที่ขององค์กรยูเนสโก รอรับข้อมูลอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยอ้างว่า สถานการณ์ยังไม่ปกตินั้น ตนเห็นว่า การที่มีการเหนี่ยวรั้งไม่ให้คณะยูเนสโก ลงไปดูข้อเท็จจริงที่เขาพระวิหารนั้น น่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เนื่องจากว่า หากให้คณะยูเนสโกลงไปดูข้อเท็จจริงทหารกัมพูชา ก็ย่อมที่จะมีความเกรงใจมากปกติ เนื่องจากว่า ยูเนสโกจะมีความเป็นกลางอยู่แล้ว หากลงมาดูข้อเท็จจริง ก็จะทำให้ฝ่ายกัมพูชา ไม่สามารถที่จะโกหกคนทั้งโลกได้อีกต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากภาพลักษณ์ของ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา คือ เป็นผู้กระหายสงคราม และต้องการสร้างสงครามขึ้นมา หวังที่จะหลอกเอาเงินบริจาคจากประเทศต่างๆ ที่เป็นลูกพี่คอยให้การสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาอยู่ ซึ่งจากการที่ตนได้ตรวจสอบพบว่า หากปราสาทพระวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตามข้อเสนอของกัมพูชา สมเด็จฮุนเซน ก็จะเอาพื้นที่รอบเขาพระวิหาร ไปให้นานาประเทศ ได้สัมปทานนาน 80 ปี เพื่อที่จะเอาเงินสัมปทานนี้ มาค้ำรัฐบาลโหดของตนเองเอาไว้

ทั้งนี้ ตนเห็นว่าทางออกที่ดีที่สุด ของการแก้ไขปัญหาเขาพระวิหาร หากรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ไม่สามารถบริหารจัดการเขาพระวิหารได้คนละครึ่ง ก็ควรที่จะให้ประเทศที่เป็นชาติเป็นกลางเข้ามาดูแลบริหารจัดการ เพื่อที่จะได้เป็นการยุติปัญหาบริเวณเขาพระวิหาร ระหว่างไทยกับกัมพูชา ไม่ให้เรื้อรังอีกต่อไป