สศค. คาด GPP ไตรมาสแรก โต12%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค หรือ สศค. เปิดเผยว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในเดือน ม.ค. ยังอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 3.7 จากที่หดตัวร้อยละ 3.4 ในเดือน ธ.ค. 53 โดยภาคการส่งออกที่ขยายตัวสูง การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคการผลิตอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนีความ
เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก 109.7 เป็น 112.7

สำหรับจีดีพี ในไตรมาสแรกของปีนี้ น่าจะขยายตัวเป็นบวก แม้ฐานของปี 53 จะอยู่ในระดับที่สูงถึงร้อยละ 12 เนื่องจาก แรงหนุนของการบริโภค และการลงทุนในประเทศที่ขยายตัวดี และการส่งออกที่โตได้มากกว่า ที่คาดไว้

ส่วนผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น จากเหตุการณ์ความวุ่นวายในกลุ่มประเทศอาหรับนั้น ยังไม่น่ากระทบต่อการขยายตัวของไทยมากนัก โดยเชื่อว่า ราคา น้ำมัน น่าจะอ่อนตัวลงได้ในไตรมาส 2 โดยพบว่า หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำให้จีดีพีหดตัวลง ร้อยละ 0.07 และราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.14 โดยจะมีการประมาณการเศรษฐกิจครั้งใหม่ ในปลายเดือน มี.ค.