สุวรรณภูมิเตรียมต้อนรับแรงงานไทยชุดแรก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประวิทย์ เคียงพล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ได้เข้าทำการตรวจความพร้อม ของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย นายประวิทย์ กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้หลังจากที่แรงงานไทยในประเทศลิเบีย เดินทางมาถึงท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ทางศูนย์จะตั้งโต๊ะลงทะเบียน บริเวณชั้น 2 ประตู 10 ของอาคารผู้โดยสาร เพื่อให้แรงงานได้ยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เป็นจำนวน 15,000 บาท จากนั้นทางกลุ่มได้จัดรถตู้ไว้จำนวน 3 คัน เพื่อส่งแรงงานไทยที่ต้องการจะเดินทางไปยังต่างจังหวัด ตามสถานีขนส่งต่างๆ และหากแรงงานยังไม่เดินทางกลับภูมิลำเนา ทางศูนย์ได้จัดสถานที่พักไว้ให้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จ.สมุทรปราการ โดยทางศูนย์ได้จัดชุดรับส่งไว้ด้วยเช่นกัน