พณ.เร่งกระจายน้ำมันปาล์มฝาสีฟ้าให้หมดกพ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การกระจายน้ำมันปาล์มฝาสีฟ้า ณ วันที่ 24 ก.พ. 54 มีปริมาณคงเหลืออยู่ประมาณ 4,100,000 ลิตร ซึ่งอยู่ระหว่างการผลิต จำนวน 1.34 ล้านลิตร และอยู่ระหว่างจัดส่งเพื่อจำหน่าย จำนวน 2.76 ล้านลิตร โดยมีแผนกระจายออกสู่ตลาดประมาณวันละ 1,000,000 ลิตร ตามช่องทางการค้าปกติ ทั้งห้างค้าส่ง ค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ยี่ปั๊ว / ซาปั๊ว รวมทั้งตลาดสด จุดจำหน่ายพิเศษ และจังหวัดต่างๆ ที่กรมการค้าภายในบริหารจัดการอยู่ เพื่อให้น้ำมันปาล์มลอตนี้ ออกสู่ตลาดให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน ก.พ. 2554 ทั้งนี้ ในการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกไขลอตแรก จำนวน 30,000 ตัน ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการต้องรับภาระขาดทุนจากราคานำเข้าประมาณ 90 ล้านบาท โดยรัฐบาลมิได้ให้การสนับสนุนแต่อย่างใด สำหรับการนำเข้าลอต 2 ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ติดตามให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโนบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ อย่างใกล้ชิด