ปปส.ลงสุรินทร์รณรงค์ป้องกันปราบยาเสพติด

ปปส.ลงสุรินทร์รณรงค์ป้องกันปราบยาเสพติด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ปุณณโอภาส ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 (ป.ป.ส.ภาค 3) กล่าวว่า ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปฏิบัติการจิตวิทยา รณรงค์ป้องกันและปรามปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ ส่วนในพื้นที่ จ.สุรินทร์ กำหนดปฏิบัติการในพื้นที่ อ.เมืองสุรินทร์ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.) อ.เมืองสุรินทร์ ที่ศาลา
ประชาคมชุมชนโดนไข เทศบาลเมืองสุรินทร์ ในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 54 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เข้าใจในสถานการณ์ แพร่ระบาดยาเสพติดของระดับพื้นที่ โดยใช้เอกสาร สื่อ วิทยากร ทั้งจาก ป.ป.ส.ภาค 3 เจ้าหน้าที่ ตำรวจ จาก ตชด. 21 ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง อ.เมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยสมาชิก อส. จาก กองร้อย อส.อ.เมืองสุรินทร์ที่ 3