ปภ.ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง26จังหวัดทั่วปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ขณะนี้ มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว จำนวน 26 จังหวัด 208 อำเภอ 1,419 ตำบล 14,262 หมู่บ้าน แยกเป็นภาคเหนือ
11 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน นครสวรรค์ แพร่ สุโขทัย และ ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย อุบลราชธานี มุกดาหาร และ หนองบัวลำภู ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สระบุรี และ สมุทรปราการ ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี สระแก้ว และ ระยอง

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป