ปตท.อนุมัติแผนควบรวมPTTARและPTTCH

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. ได้มีมติเห็นชอบ แผนการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTCH และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTTAR ซึ่งจะทำให้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบ ก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจปิโตรเคมี ที่มีกำลังการผลิตรวม 8.2 ล้านตันต่อปี และกำลังการผลิตปิโตรเลียม รวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน หรือนับว่า เป็นบริษัท ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่นครบวงจร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นบริษัทชั้นนำในระดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งบริษัทใหม่ จะมีมูลค่าหลักรัพย์ตามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่อยู่ใน 5 อันดับแรก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การดำเนินการควบบริษัทจะแล้วเสร็จ และสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทใหม่ได้ภายในไตรมาส 3 ปีนี้