กอ.รมน.ภ.4สน.สั่งทุกหน่วยเข้มปฏิบัติงาน

กอ.รมน.ภ.4สน.สั่งทุกหน่วยเข้มปฏิบัติงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุม (1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลโทอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยมี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำลังตำรวจ ผู้บังคับหน่วยถึงระดับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข 2 ตัว รวมทั้งฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม
ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน โดยใช้การเมืองนำการทหาร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าว เพื่อกดดันกองกำลังติดอาวุธไม่ให้ออกมาทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์

นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบเกียรติบัตรชมเชย และงบประมาณสนับสนุนให้แก่หน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ กองร้อยทหารพรานที่ 4610, กองร้อยทหารพรานที่ 4606, หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 30, หน่วยเฉพาะกิจ
นราธิวาสที่ 32, ชุดควบคุมที่ 954, ร้อยตำรวจโทประสงค์ ศิลปะพันธ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และ พันตรีสุทธิพงษ์ เมืองสอน บทบ.อโณทัย เป็นต้น