กกท.เพิ่มงบฯหนุนฟุตบอลด.2กว่า100ลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. มีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่องเงินสนุบสนุนการแข่งขันฟุตบอล ดิวิชั่น 2 เป็นจำนวน 100 ล้านบาท ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ ได้นำเสนอมา โดย กกท.ได้นำหลักการดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ความเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งต่อไป ในวันที่
25 กุมภาพันธ์ นี้

ทั้งนี้ กกท. ต้องประสานงานกับสมาคมกีฬาจังหวัดต่างๆ ในศึกดิวิชั่น 2 เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 หัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น 1. การจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ประเมิน และผู้ตัดสิน, 2. การจัดสรรงบประมาณให้สโมสรต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันให้เท่ากันทุกสโมสร ที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันสโมสรละ 500,000 บาท 3. การเพิ่มเงินรางวัลการแข่งขันในปี 2554 ให้มากกว่าปีที่ผ่านมา และ 4. เพิ่มการสร้างกระแสผู้ชมและแฟนคลับให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ