ธพส.จัดเดินวิ่งศูนย์ราชการฯมินิมาราธอน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กล่าวว่า ธพส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5 ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันได้รวมหน่วยงานราชการกว่า 30 หน่วยงาน มาไว้ที่เดียวกัน โดยยึดหลักการบริหารงานภายใต้แนวคิด "มิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน" เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานของข้าราชการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "ศูนย์ราชการฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" จึงถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อีกทั้ง ในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปีนี้ ทาง ธพส. จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เส้นทางวิ่งจะผ่านบริเวณต่างๆ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยรูปแบบการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน 10 ก.ม. และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 ก.ม. ค่าสมัครทุกประเภท 200 บาท