จำลอง แถลง ไทยเสียดินแดนให้เขมรแล้ว

จำลอง แถลง ไทยเสียดินแดนให้เขมรแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงว่า สถานการณ์ขณะนี้ พันธมิตรฯ มองว่า ไทยได้สูญเสียดินแดนพื้นที่บริเวณรอบปราสาทเขาพระวิหาร ในทางพฤตินัยแล้ว ทางคณะกรรมการรวมพลังปกป้องแผ่นดิน จึงมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทย แต่ยังคงคณะกรรมการ 17 ท่าน เช่นเดิม รวมถึงนโยบายในการดำเนินงาน ส่วนกรณีที่ตนได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความเป็นธรรมในการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องในข้อหาก่อการร้าย เนื่องจากเห็นว่า ข้อหารุนแรงเกินจริง รวมถึงให้แยกคดีของผู้ต้องหา เพราะมีบุคคลหลายกลุ่ม เช่น ศิลปิน ผู้ปราศรัย และผู้ชุมนุม ส่วนกรณีในการยื่นฟ้อง นายกรัฐมนตรี และคณะ อีกทั้ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เพิกถอนประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคง ที่ออกโดยมิชอบ ซึ่งศาลได้รับไว้พิจารณาแล้วเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม พล.ต.จำลอง ยังระบุอีกว่า แม้ว่ารัฐบาลจะกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไร แต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวคิดเดียวกันที่มีชื่อว่า ประชาชนไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ออกแถลงการณ์ให้ นายกรัฐมนตรี ลาออก เนื่องจากมองว่า ทำให้ประเทศชาติเสียหายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน จึงถือว่า หมดความชอบธรรม ในการบริหารบ้านเมืองอีกต่อไป