วิทยุการบินฯมั่นใจจัดระเบียบเที่ยวบินได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.อ.สมชาย เธียรอนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเหตุจลาจลทางการเมืองในลิเบีย ได้มีการจัดเที่ยวบินเพื่อรองรับคนกลับมาประเทศไทย นั้น ทางวิทยุการบินฯ สามารถจัดการบริหารเส้นทางบินได้ ไม่มีปัญหาใดๆ แม้จะมีการเพิ่มเที่ยวบินพิเศษขึ้นก็ตาม เพราะปัจจุบันการจัดการจราจรทางอากาศ ในแต่ละชั่งโมงสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 59 เที่ยวบิน แต่ปัจจุบันบินอยู่เพียงประมาณ 50 เที่ยวบิน เท่านั้น ซึ่งสามารถรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มอีกมาก

อย่างไรก็ตามในอนาคตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีการเพิ่มรันเวย์เส้นที่ 3 และอาคารผู้โดยสารอีก ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 80 ล้านคน บริษัท วิทยุการบินฯ ก็จะมีการบริหารจัดการทางอากาศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นเส้นทางบินที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ จากที่ห่างกัน 2,000 ฟิต ก็จะใช้เทคโนโลยีใหม่เป็น 1,000 ฟิต ซึ่งกำลังขอความเห็นชอบจากรัฐบาล พร้อมๆ กับการของบประมาณ 4,460 ล้านบาท ในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเครือข่ายเชื่อมโยงทุกสนามบิน