ปศุสัตว์บุรีรัมย์จัดค่ายเรียนรู้หวัดนก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชน เรียนรู้โรคไข้หวัดนกและโรคสัตว์ติดคน ให้กับแกนนำนักเรียนใน อ.หนองกี่ กว่า 100 คน เพื่อพัฒาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก ได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน ญาติพี่น้อง และชาวบ้านในชุมชนของตนเอง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก และโรคสัตว์ติดคน ได้อย่างถูกต้อง

ขณะเดียวกัน ทางปศุสัตว์จังหวัด ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เสี่ยงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลีก พื้นที่ชุ่มน้ำ และแหล่งอาศัยของนกอพยพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ ยังไม่พบมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่แต่อย่างใด