ชาวสงขลา ค้าน ก่อสร้างโรงงานถลุงเหล็ก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้าน ในพื้นที่ 5 หมู่บ้านของตำบลท่าบอน และตำบลคลองแดน อำเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา ไม่เห็นด้วยกับ โครงการสร้างโรงงานถลุงเหล็ก ซึ่งมีแผนที่จะก่อสร้างในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล เนื้อที่กว่า 8,000 ไร่ ประกอบด้วย หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9 ตำบลท่าบอน และ หมู่ 1 ตำบลคอลงแดน และทางสถาบันเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สอบถามความเห็นของชาวบ้านและเชิญผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง นายกาจบัณฑิต รามมาก หนึ่งในแกนนำชาวบ้าน ในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล เผยว่า
จากการเข้ารับฟังรายละเอียดของโครงการก่อสร้างโรงงานถลุงเหล็ก ข้อมูลส่วนใหญ่ ยังเน้นไปในเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ที่จะได้รับผลประโยชน์ หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการชี้แจงถึงผลกระทบที่ชาวบ้านทั้ง 2 ตำบล จะได้รับ โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ เนื่องจาก โครงการนี้จะมีการถมทะเลลึกออกไปกว่า 2 ก.ม. และทำสะพานเชื่อมจากฝั่ง พร้อมท่าเรือห่างจากฝั่งประมาณ 10 ก.ม. เพื่อเป็นจุดรับวัตถุดิบ