ผู้ว่าฯลำปางมอบผ้าห่มพระราชทานชาวแม่เมาะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มอบให้กับราษฎรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 350 ผืน ซึ่งราษฎรที่ได้รับเป็นเด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้สูงอายุ และผู้มีฐานะยากจน โดยทางจังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นที่โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มแก่ราษฎรที่ได้
รับการช่วยเหลืออย่างมาก