ญาติแรงงานลิเบียบุรีรัมย์ร้องรัฐช่วยด่วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครอบครัวและญาติของแรงงาน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เดินทางไปทำงานยังประเทศลิเบีย จำนวน 27 ครอบครัว เดินทางเข้ามาเรียกร้องขอความช่วยเหลือที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อให้ประสานกับทางกระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูต ให้ดำเนินการช่วยเหลือแรงงาน ทั้งเรื่องความปลอดภัย ที่พัก และอาหาร อย่างเร่งด่วน ขณะที่ บางครอบครัว ยังไม่สามารถติดต่อญาติที่ไปทำงานในประเทศลิเบียได้

ด้าน นายอิทธิ คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขณะนี้ จัดหางานจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลและความต้องการของญาติแรงงานดังกล่าว รายงานไปยัง กรมจัดหางานแล้ว สำหรับ แรงงานที่ไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งกรมจัดหางาน ก็จะประสานให้ทางบริษัทจัดหางาน ส่งตัวแทนที่อยู่ในประเทศลิเบีย เข้าไปดูแลแรงงานต่างๆ และห้ามไม่ให้แรงงานออกนอกที่พัก เพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่ได้รับแรงงานได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต จากเหตุประท้วงในลิเบีย แต่อย่างใด