USAหนุนอาเซียนขอไทยเขมรเจรจาทวิภาคี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายฟิลิป โครวลีย์ โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุ สหรัฐฯ สนับสนุนข้อเรียกร้องของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ให้ไทยและกัมพูชา กลับมาเจรจาทวิภาคีอีกครั้ง เพื่อแก้ไขข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัน