อธิบดีคุ้มครองสิทธิเร่งประกันแดงที่เหลือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า หลังจากที่ 8 แกนนำ นปช.ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วนั้น ทางกรมฯ ได้ดำเนินการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาที่ยัง
ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ 14 แห่ง แล้ว โดย กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้โอนเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกว่า 23 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา ระหว่างการพิจารณาคดีอีก 37 ราย ส่วนที่เหลือบางรายก็มีเงินประกันตัวแล้ว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของศาล ซึ่งโดยปกติแล้ว หากเอกสารการยื่นขอประกันตัว พร้อมยื่นต่อศาลนั้น ศาลท่านจะพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ใน 1- 2 วัน เท่านั้น ดังเช่น
การประกันตัว 8 แกนนำ ดังนั้นตอบไม่ได้ว่า ศาลท่านจะพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวที่เหลือได้เมื่อไหร่ แต่ทางกรมฯ ก็เร่งดำเนินการมาโดยตลอด

ด้าน นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหาเสื้อแดงที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศเหลืออยู่ 147 คน ซึ่งหากมีคำสั่งศาลให้ปล่อยตัวผู้ต้องหา ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที ขณะนี้ยังไม่ได้รับ
รายงานว่า มีคำสั่งศาลมาหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ต้องหาที่เป็นกลุ่มเสื้อแดง มีความประพฤติตัวดี ไม่มีปัญหาในการคุมขังแต่อย่างใด