ผู้พิพากษาฯห่วงปัญหาเยาวชนหญิงและเด็ก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสบเกียรติ วัฒนถาวร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ได้เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ นายอรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร แผนกคดีเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจาก 9 จังหวัด ในเขตภาค 6 ที่จัดประชุมขึ้นเพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางที่จะลดปัญหาของเยาวชนที่ถูกกระทำ และกระทำความผิดตั้งแต่เยาว์วัย โดยได้ให้สัมภาษณ์ ว่า ต่อจากนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัว รวมถึงผู้พิพากษาศาลสมทบ จะต้องบูรณาการกันเพื่อช่วยเหลือสังคม ด้วยการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในสถานศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้รู้พิษภัยของภัยของสังคมและรู้โทษเมื่อกระทำผิด ว่าจะต้องรับโทษหนัก และสูญเสียอนาคตเช่นไร ทั้งนี้เพื่อมิให้หลงเข้าไปกระทำความผิด โดย นายสมเกียรติ วัฒนถาวร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้น่าเป็นห่วงเยาวชน โดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวะ ที่ก่อเหตุวิวาท และใช้อาวุธ ว่า นับวันจะหนักข้อขึ้น จึงอยากให้ครู และพ่อแม่ ต้องเฝ้าอบรมเตือนสติ เพราะถ้ากระทำผิดแล้ว ก็จะเสียอนาคต อีกทั้งพบว่า เยาวชนที่ก่อเหตุ หรือ ทำผิดกฎหมายนับวันจะมีอายุต่ำลง แต่ก่อเหตุรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นศาลจึงจะต้องปรับตัว และปรับข้อกฎหมายให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันอีกด้วย