กพช.เห็นชอบปรับโครงสร้างค่าไฟเริ่มก.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน หรือ กพช. เห็นชอบการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือน ก.ค. นี้ โดยให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ไปพิจารณารายละเอียด รวมทั้งมาตรการค่าไฟฟ้าปลีก 90 หน่วย เป็นการถาวร โดยโครงสร้างหลักประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ฐานที่มีการปรับ ทุก 2 ปี และค่าไฟฟ้าอัตโนมัติจะปรับทุก 4 เดือน เช่นเดิม และ กพช. ยังมอบหมายให้ กกพ. ไปปรับปรุงโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ จากเดิมที่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าภาคเอกชนรายเล็ก หรือ เอสพีพี มีการระบุว่า มีการจ่ายค่าจัดหา หรือ มาร์จิ้น ในอัตราสูง โดยเอสพีพี จ่ายในอัตราร้อยละ 9.30 ของราคาเนื้อก๊าซ ในขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ หรือ ไอพีพี จ่ายในอัตราร้อยละ 1.75 แต่มีการกำหนดเพดานค่ามาร์จิ้น ไม่เกิน 2.1 ค่าบาทต่อล้านบีทียู โดยจะมีการปรับในรูปแบบการคำนวณตามอัตรา ค่าความเสี่ยงของการจัดหา และค่าจัดหาที่จะคำนึงถึงปริมาณ และคุณภาพของก๊าซ มาคำนวณรวมด้วย โดยจะเป็นธรรมกับผู้จัดหา คือ ปตท. และผู้ใช้โดยรวม