เกาะช้างประกาศปิดการท่องเที่ยว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้ทำการสำรวจปะการัง บริเวณหมู่เกาะรัง พบว่ามีปะการังฟอกขาวหลายพื้นที่ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเล ประกอบกับมีนักท่องเที่ยว เข้าไปดำน้ำจำนวนมาก อาจนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของสภาพธรรมชาติ ทำให้ยากแก่การฟื้นฟูและบริหารจัดการให้คงสภาพเดิมได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยว ดำน้ำ ชมปะการัง และระบบนิเวศทางทะเล มิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการท่องเที่ยว ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้พิจารณาประกาศปิดเกาะแหล่งดำน้ำ ชมปะการัง จำนวน 3 เกาะ ได้แก่ เกาะทองหลาง เกาะกระ เกาะเทียน โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนเข้าไปท่องเที่ยวดำน้ำ ดูปะการัง ในบริเวณดังกล่าว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป