กต.ชี้นำคนไทยในลิเบียกลับทางเรือดีสุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจษฎา กตเวทิน รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงถึงแผนอพยพของแรงงานไทยในลิเบีย ว่า การอพยพทางเรือเหมาะสมที่สุด เพราะการอพยพทางอากาศมีข้อจำกัด และขนคนได้น้อยกว่า เท่าที่กำหนดจุดแรกที่จะไปที่ประเทศมอลตา ซึ่งอยู่ใกล้ลิเบียที่สุดเดินทางด้วยเรือ 8 ช.ม. ซึ่งเรือมีความจุ 800 ที่นั่ง ที่พร้อมสำหรับการว่าจ้างให้เดินทางจากมอลตา เข้าไปรับคนในลิเบียแล้ว โดยขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทย ในประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ เรื่องนำเรือเข้าจอด และการขอยกเว้นการตรวจคนเข้าเมืองเป็นกรณีฉุกเฉิน ในประเทศที่เป็นจุดแวะพัก ก่อนจะเดินทางกลับประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังได้ประสานกับกองทัพอากาศ และการบินไทย เรื่องการเช่าเหมาลำเครื่องบิน เพื่อรับคนไทยกลับประเทศอีกทางหนึ่ง และยังได้ขอความร่วมมือจากสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งแสดงความพร้อมที่จะแจ้งให้เรือที่วิ่งอยู่ใกล้ที่สุด ให้ไปรับคนไทยอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ง สถานทูตไทย ในลิเบีย ได้ประสานกับทางการลิเบีย เรื่องการขอใช้ท่าเรือไว้แล้ว

อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่า คนไทยได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต พร้อมกันนี้ กรมการกงสุลยังขอให้แรงงานไทยในลิเบีย ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ ไปลงทะเบียนกับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สถานทูตติดต่อไว้อยู่แล้วด้วย