วธ.ของบบูรณะวัดเก่า-โบราณสถานทั่วปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลัง การตรวจเยี่ยมวัดโบสถ์ และวัดบ้านดาบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งวัดทั้งสองแห่งนี้ กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยสภาพในปัจจุบันพระอุโบสถ องค์พระประธาน และเจดีย์รายอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ทั้งนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 4 ได้สำรวจพบว่า โบราณสถานทั้งสองแห่ง ต้องบูรณะหลายส่วนด้วยกัน โดยในส่วนของวัดโบสถ์ต้องบูรณะ พระอุโบสถ โดยใช้งบประมาณ 2.7 ล้านบาท เจดีย์รอบพระอุโบสถ 1 ล้านบาท และองค์พระประธาน ซึ่งพระพุทธรูปปูนปั้นทรงเครื่อง ปางมารวิชัยศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย อายุกว่า 300 ปี ซึ่งในส่วนนี้ ยังไม่มีการประมาณการ เพราะต้องใช้ช่างฝีมือชำนาญการ จากกรมศิลปากร มาสำรวจและประเมินอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่วัดบ้านดาบต้องมีการบูรณะพระอุโบสถ ระเบียง กำแพงแก้ว โดยใช้งบประมาณ 7- 8 ล้านบาท ซึ่งทั้งวัดโบสถ์และวัดบ้านดาบ ได้ทำเรื่องของบประมาณไปนานแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ได้รับ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2555 จะได้เสนอของบประมาณเพื่อบูรณะต่อไป

ทั้งนี้ นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม ยังจะได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการซ่อมแซมวัดสำคัญ และโบราณสถานทั่วประเทศ โดยสำรวจว่า มีโบราณสถานแห่งไหน จำนวนกี่แห่งที่ต้องดำเนินการบูรณะ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ก่อนจะร่างแผนยุทธศาสตร์ขึ้นมา โดยกำหนดเป็นแผนระยะเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี เพื่อให้ทันต่อการบูรณะโบราณสถาน ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก และมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยตนได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คาดว่า จะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้