ธาริตมอบณรัชต์ดูนำเข้าน้ำมันปาล์มลอตใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองอธิบดี ดีเอสไอ ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวน กรณีการกักตุนน้ำมันปาล์ม และพ.ต.ท.สุริยา สิงหกมล ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ติดตามและสังเกตการณ์การประมูลซื้อน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ รอบใหม่อีก 30,000 ตัน ที่องค์การคลังสินค้า ทั้งนี้ ภายหลังการออกตรวจเอกสารจากโรงกลั่นน้ำมัน ทั้ง 10 แห่งจะสั่งการให้ชุดสืบสวน ออกตรวจสอบข้อมูลตัวเลข การกระจายน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร ให้กับห้างโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ ว่ามีการรับมอบสินค้าจำนวนเท่าไร เพื่อเปรียบเทียบกับเอกสาร ที่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มชี้แจง ถึงยอดการผลิต และการจัดจำหน่าย โดยภายหลังสรุปผลสืบสวน ดีเอสไอจะทำรายงานถึงนายกรัฐมนตรี ถึงระเบียบต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารในกระทรวงพาณิชย์

ขณะที่ พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบระเบียบการสั่งนำเข้าน้ำมันปาล์มรอบแรก 30,000 ลิตร ของกระทรวงพาณิชย์ พบว่า กระทรวงพาณิชย์ จะเข้ามาควบคุมแบบไม่รัดกุม เหมือนระเบียบของกระทรวงอื่น โดยการนำเข้าน้ำมันปาล์ม เป็นเพียงข้อตกลงในเชิงบริหาร ระหว่างราชการกับเอกชน ซึ่งรัฐบาลจะช่วยสั่งซื้อวัตถุดิบที่หายาก และมีราคาแพงให้ โดยให้เอกสารดำเนินการ และจ่ายเงินค่าสินค้ากันเอง จากนั้นให้นำมาผลิตเป็นน้ำมันปาล์ม 12 ล้านลิตร ส่วนจะนำไปผลิตแล้ว บรรจุอย่างไร ไม่มีกรอบเคร่งครัดตายตัว สามารถมอบโควตาของตนเอง ไปให้โรงกลั่นอื่นผลิตแทนได้ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ มองเรื่องการบริหารจัดการน้ำมันปาล์ม เป็นเรื่องค้าขาย ไม่ใช่เรื่องพิเศษที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด สำหรับน้ำมันปาล์มที่โรงกลั่นหลายแห่ง ยังค้างการส่งมอบอีกประมาณ 4-5 ล้านลิตรนั้น เชื่อว่า กระทรวงพาณิชย์ จะเร่งผลักดันให้ส่งมอบ เพื่อกระจายสินค้าออกสู่ตลาดโดยเร็วที่สุด