ชาวสกลกว่า2พันรายแห่สมัครปลูกยางพารา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครร่วมโครงการปลูกยางพารา ในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 ปี 2554-2556 โดยในวันนี้เป็นวันที่ 7 ของการรับสมัคร ปรากฏว่า ได้มีเกษตรกรชาว จ.สกลนคร จากทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 700 คน เดินทางมาเพื่อที่จะลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการกับทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.สกลนคร ทำให้ยอดรวมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2554 เป็นต้นมา รวมระยะเวลา 7 วัน กว่า 2,000 ราย ในเนื้อที่กว่า 12,000 ไร่ และจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 มี.ค. 2554 และคาดว่า ผู้สมัครจะถึง 10,000 ราย ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่ต้องเดินทางมาสมัครกันแต่เนินๆ ถึงแม้คิวจะยาว เพราะเกรงว่า หากไม่รีบมาสมัครรายชื่ออยู่ในอันดับท้ายๆ อาจต้องรอไปในปีงบประมาณถัดไปได้